Tevbe Suresi 7-13. Ayet Tefsiri

tevbe suresi tefsiri

tevbe suresi

7. Sizin [ey inananlar] Mescid-hâram’ın yakınında kendileriyle bir andlaşma yapmış olduğunuz kimselerin dışında , Allah’tan başkalarına tanrılık yakıştıranların Allah ve O’nun Elçisi’yle bir andlaşma sağlamaları nasıl mümkün olabilir ki ?. [Sizin andlaşma yaptıklarınıza gelince,] onlar size karşı dürüst kaldıkları sürece siz de onlara karşı dürüst olun : Çünkü , (unutmayın), Allah, yalnızca , kendisine karşı sorumluluk bilinci taşıyanları sever.

Lafzen “Allah ve o’nun Elçisi’nin huzurunda ya da Allah ve O’nun Elçisinin tanıkolduğu bir antlaşma sağlanması” yani Allah’a ve O’nun Elçisi’ne inanan kimselerce himaye edilmesi Burada Allah Elçisi’ne yapılan özel atıf, o’nun Allah adına konuşuyor, Allah adına hareket ediyor olması olgusunu vurgulama amacıyladır.

Karş. yukarıda 4.ayet. Sözü geçen “antlaşma” Hicretin 6.yılında , Mekke yakınlarında hudeybiye’de Hz. Peygamber’le müşrik Kureyşliler arasında aktedilen ve kendilerine açıkça düşmanlık göstermeyen inkarcılara karşı gerçek müminlerden beklenen itidal ve hoşgörü için model teşkil eden (ve bir model olarak da kalması istenen) saldırmazlık antlaşmasıdır.

8. [Başka] nasıl [olabilirdi ki ?] Eğer [düşmanlarınız] size üstün gelselerdi [size karşı] ne bir sorumluluk ne de bir koruma yükümlülüğü taşıyacaklardı. Onlar size dilleriyle yaranmaya çalışıyorlar, ama kalpleriyle kötülüğünüzü istiyorlar; zaten onların çoğu fasık kimselerdir.

9. Basit bir kazanç uğruna Allah’ın ayerlerini gözden çıkarıyor ve böylece o’nun yolundan dönü dönüveriyorlar: bakın, ne çirkin bütün bu yapageldikeri,

10. İnanan kimseye karşı bu hiçbir sorumluluk, hiçbir koruma  yükümlülüğü tanımayarak (işleyip durdukları): doğru yoldan çıkıp çizgiyi aşanlar işte böyledirler.

11.  Ama yine de tevbe eder, salâta katılırlar ve arınma için gerekli yükümlülükleri yerine getirirlerse onlar da artık din kardeşleriniz sayılırlar: Bakın , İşte böyle  açık açık ve ayrıntılı olarak dile getiriyoruz, bilmek öğrenmek isteyen bir topluluk için, ayetlerimizi!

12. Fakat eğer bir andlaşma yaptıktan sonra andlarını bozar da dininizi karalamaya kalkarlarsa, o zaman [kendi] andlarına saygısı olmayan bu sadakatsizlik timseli kimselerle savaşın ki (o zaman) belki [azgınlıklarından ] vazgeçerler.

13. Andlarını bozan, elçi’yi sürüp çıkarmak için yapmadıklarını komayan ve size ilkin kendileri saldıran bir topluluğa karşı savaşmaktan geri mi duracaksınız ? Onlardan çekiniyor musunuz yoksa ? Yoo, asıl çekinmeniz gereken Allah’tır, eğer [gerçekten] inanan kimseler iseniz!

Tevbe Suresi Tefsir

Tevbe 1-6 Tefsir

 

Etiket(ler): , , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.