Tevbe Suresi Türkçe Okunuşu

1. Beraetüm minallahi ve rasulihı ilellezıne ahettüm minel müşrikın 2. Fe siyhu fil erdı erbeate eşhüriv va’lemu enneküm ğayru ma’cizillahi ve ennellahe muhzil kafirın 3. Ve ezanüm minallahi ve rasulihı ilen nasi yevmel haccil ekberi ennallahe berıüm minel müşrikıne ve rasulüh fe in tübtüm fe hüve hayrul leküm ve in … Devamını Oku

Tevbe Suresinin Meali (Elmalılı Hamdi Yazır)

1 – Allah’dan ve Resulü’nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere: 2 – Bundan böyle yeryüzünde dört ay daha istediğiniz gibi gezip dolaşın. Şunu da bilin ki, Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah kâfirleri mutlaka perişan edecektir. 3 – Ayrıca büyük hac günü Allah ve Rasulü tarafından insanlara bir ilandır … Devamını Oku

Tevbe Suresi 21-26 Ayet Meali

Tevbe suresi 21. Ayet Meali 21. Rableri onları kendi katından [doğup gelen] bir rahmetle [kendi] hoşnutluğuyla ve (nihayet) kendilerini kesintisiz bir doyum ve mutluluğun beklediği o hasbahçelerle müjdeliyor. Tevbe suresi 22. Ayet Meali 22. İçlerinde ebediyyen yerleşip kalacakları (bahçelerle). Demek ki katında en büyük ödülü koyan Allah’tır! Tevbe suresi 23. … Devamını Oku

Tevbe Suresi 7-13 Ayet Meali

7. Sizin [ey inananlar] Mescid-hâram’ın yakınında kendileriyle bir andlaşma yapmış olduğunuz kimselerin dışında , Allah’tan başkalarına tanrılık yakıştıranların Allah ve O’nun Elçisi’yle bir andlaşma sağlamaları nasıl mümkün olabilir ki ?. [Sizin andlaşma yaptıklarınıza gelince,] onlar size karşı dürüst kaldıkları sürece siz de onlara karşı dürüst olun : Çünkü , (unutmayın), … Devamını Oku

Tevbe Suresi 1-6. Ayetler Meali

1- Allah’dan ve Resulü’nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığımız müşriklere. 2- Bundan böyle yeryüzünde dört ay daha istediğiniz gibi gezip dolaşın. Şunu da bilin ki, Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah kâfirleri mutlaka perişan edecektir. 3- Ayrıca büyük hac günü Allah ve Rasulü tarafından insanlara bir ilandır ki, Allah da … Devamını Oku

Tevbe Suresi 14-20. Ayet Meali

14. Savaşın onlarla! Allah sizin elinizle cezalandıracak onları; hor ve hakir kılacak; sizi de onlara karşı yardımıyla destekleyecek; ve inanların içlerini ferahlatıp 15. kalplerindeki öfkeyi yatıştıracak. Ve Allah dilediğine merhametle yönelir ve bağışlar; çünkü Allah doğru hüküm ve hikmetle edip-eyleyen mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir. 16. [Ey İnananlar!] Allah, aranızdan, … Devamını Oku