Tevbe (Berâe) Sûresi Genel Tefsiri

Medine döneminde inişi hakkında önemli detaylar Tevbe suresi işbu “Berâe Sûresi“de Medenîdir. En son nazil olan suredir. Nüzulü hicretin dokuzuncu senesinde başlamıştır. Rivayet olunmuştur ki, hicretin sekizinci senesinde Mekke fethedilmiştir. Attab b. Üseyd vali idi. Ertesi dokuzuncu sene Resuli Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem, Tebük seferinden dönünce, Hz. Ebubekir’i hac emiri … Devamını Oku

Tevbe Suresi Türkçe Okunuşu

1. Beraetüm minallahi ve rasulihı ilellezıne ahettüm minel müşrikın 2. Fe siyhu fil erdı erbeate eşhüriv va’lemu enneküm ğayru ma’cizillahi ve ennellahe muhzil kafirın 3. Ve ezanüm minallahi ve rasulihı ilen nasi yevmel haccil ekberi ennallahe berıüm minel müşrikıne ve rasulüh fe in tübtüm fe hüve hayrul leküm ve in … Devamını Oku

Tevbe Suresinin Meali (Elmalılı Hamdi Yazır)

1 – Allah’dan ve Resulü’nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere: 2 – Bundan böyle yeryüzünde dört ay daha istediğiniz gibi gezip dolaşın. Şunu da bilin ki, Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah kâfirleri mutlaka perişan edecektir. 3 – Ayrıca büyük hac günü Allah ve Rasulü tarafından insanlara bir ilandır … Devamını Oku

Tevbe Suresinin Faziletleri

Mücahid El-Makri(Rahmetullahi Aleyh) şöyle anlatıyor: -Ebubekir eş-Şibli Hazretleri yanıma geldi. O sırada mescidde bulunuyordum. Ayağa kalkıp ona saygı gösterdim. Bunun üzerine arkadaşlarım benim bu hareketimi yadırgamışlar. Bana gelip dediler ki: -Siz Ali bin İsa el-Vezir geldiğinde önünden kalmadınız da Şibli gelince kalktınız! Neden? -Resulüllah’ın Değer verdiği bir adamın önünde nasıl … Devamını Oku

Tevbe Suresi 1-6. Ayetler Tefsiri

1- Allah’dan ve Resulü’nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığımız müşriklere. Zımnen, ki bu andlaşmayı onar (o inkarcılar) bilebile ihlal etmiş bulunuyorlar. Keza müminlere karşı andlaşmalarında sadık kalan kafirlerden söz eden 4. ayet yukarıdaki bölümü önceki surenin (Enfâl) 56-58.ayetleriyle bağlantılıdır. Berâeb ismi (ki, “[bir şeyden] sıyrıldı, serbest kaldı” yahut ” … Devamını Oku