Tevbe (Berâe) Sûresi Genel Tefsiri

Medine döneminde inişi hakkında önemli detaylar Tevbe suresi işbu “Berâe Sûresi“de Medenîdir. En son nazil olan suredir. Nüzulü hicretin dokuzuncu senesinde başlamıştır. Rivayet olunmuştur ki, hicretin sekizinci senesinde Mekke fethedilmiştir. Attab b. Üseyd vali idi. Ertesi dokuzuncu sene Resuli Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem, Tebük seferinden dönünce, Hz. Ebubekir’i hac emiri … Devamını Oku

Tevbe Suresi (Nasser Al Qatami)

Muhteşem kuran tilaveti Nassar Al Qatami tevbe suresini okuyor 1 – Allah’dan ve Resulü’nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere: 2 – Bundan böyle yeryüzünde dört ay daha istediğiniz gibi gezip dolaşın. Şunu da bilin ki, Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah kâfirleri mutlaka perişan edecektir. 3 – Ayrıca büyük … Devamını Oku

Tevbe Etmek

İnsanoğlu hiç şüphesiz aciz ve kusurludur. İnsanın nefsi kişiyi yanlış yapmaya ve günah işlemeye itebilir. Yapılan bu günahlardan dolayı ise hemen tövbeye yönelmek ve af dilemek gerekir İnsanoğlu günah işleyebilir. Belki işlememelidir. Uyarılı olmalıdır. Ama kötülüğe meyl eden nefis vardır ve nefsi kişiyi tuzağa düşürebilir. Böyle bir durumda, günahtan tövbe … Devamını Oku

Tevbe Suresi Türkçe Okunuşu

1. Beraetüm minallahi ve rasulihı ilellezıne ahettüm minel müşrikın 2. Fe siyhu fil erdı erbeate eşhüriv va’lemu enneküm ğayru ma’cizillahi ve ennellahe muhzil kafirın 3. Ve ezanüm minallahi ve rasulihı ilen nasi yevmel haccil ekberi ennallahe berıüm minel müşrikıne ve rasulüh fe in tübtüm fe hüve hayrul leküm ve in … Devamını Oku

Tevbe Suresinin Meali (Elmalılı Hamdi Yazır)

1 – Allah’dan ve Resulü’nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere: 2 – Bundan böyle yeryüzünde dört ay daha istediğiniz gibi gezip dolaşın. Şunu da bilin ki, Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah kâfirleri mutlaka perişan edecektir. 3 – Ayrıca büyük hac günü Allah ve Rasulü tarafından insanlara bir ilandır … Devamını Oku

Tevbe Suresi Hakkındaki Rivayetler

Enfal ve Tövbe Surelerinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki: “Enfal ve Tevbe surelerini okumaya devam eden kimseye (kıyamet gününde) şefaat Ederim. Ve o kişi münafıklıktan uzak olur. Bu sureleri okuyan kişiye, münafık erkek ve kadınların sayısı kadar ecir yazılır. Arşı yüklenen melekler, o kişi ölünceye … Devamını Oku

Tevbe Suresinin Faziletleri

Mücahid El-Makri(Rahmetullahi Aleyh) şöyle anlatıyor: -Ebubekir eş-Şibli Hazretleri yanıma geldi. O sırada mescidde bulunuyordum. Ayağa kalkıp ona saygı gösterdim. Bunun üzerine arkadaşlarım benim bu hareketimi yadırgamışlar. Bana gelip dediler ki: -Siz Ali bin İsa el-Vezir geldiğinde önünden kalmadınız da Şibli gelince kalktınız! Neden? -Resulüllah’ın Değer verdiği bir adamın önünde nasıl … Devamını Oku

Tevbe Suresi 21-26 Ayet Tefsiri

Tevbe Suresi 21-26 ayet Tefsiri Tevbe Suresi 21-26 ayet meali için tıklayın ayetler tefsiri (21/22)- Bu insanlar, 19 ve 20. âyetlerde açıklanan, göç eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlardır. Allahû Tealâ, onlara hem rahmet gönderir hem onlardan razıdır ve onları cennetler ile müjdelemektedir. Bunlar sahâbedir. Rıdvan, “razı olmak” demektir. … Devamını Oku

Tevbe Suresi 21-26 Ayet Meali

Tevbe suresi 21. Ayet Meali 21. Rableri onları kendi katından [doğup gelen] bir rahmetle [kendi] hoşnutluğuyla ve (nihayet) kendilerini kesintisiz bir doyum ve mutluluğun beklediği o hasbahçelerle müjdeliyor. Tevbe suresi 22. Ayet Meali 22. İçlerinde ebediyyen yerleşip kalacakları (bahçelerle). Demek ki katında en büyük ödülü koyan Allah’tır! Tevbe suresi 23. … Devamını Oku

Tevbe Suresi 27-31 Ayet Meali

Tevbe suresi 27-31 Tefsiri

27. Ama bütün bunlara rağmen Allah dilediğini merhamet edip bağışlayacaktır; Çünkü Allah çok acıyan-esirgeyen gerçek bağışlayıcıdır. 28. Siz EY imana erişenler! Bilin ki,  Allah’tan başkalarına tanrılık yakıştıranlar düpedüz kirlenmiş kimselerdir; bu yüzden bu yıldan sonra artık Mescid-i Harâm’a yaklaşmasınlar. Eğer yoksul düşmekten kaygı duyuyorsanız bilin 29.[Ve] kendilerine [çok önceden] vahiy … Devamını Oku